Valkyrien
.
Det er ikke lett å forutsi hvor mye en slik tur som dette kommer til å koste. Ut ifra andres budsjetter eg har funnet på nettet, har eg kommet frem til en noenlunde beregning. Det som er sikkert er at jo større båt en har, jo dyrere blir turen. 60 000 kroner pr. år burde holde til alle utgifter, men om fordelingen blir som tenkt på forhånd er heller tvilsomt. Noen plasser bruker man mye til mat, mens andre plasser så blir den posten liten.

Det blir selvsagt ingen luksus eller store utskeielser på turen, men det er heller ikke meningen. Turen og opplevelsen i seg selv betyr mest, så lenge man ikke går sulten omkring.

Turen er beregnet til 40 måneder. Totalforbruket blir 200 000 kroner. Dette utgjør 60 000 kroner pr. 12 måneder. Som igjen gir kostnad på 5 000 kroner pr. måned.

Nedenfor er det et budsjettoppsett for 12 måneder.

Budsjett 12 mndForbruk
Fordeling
Mat og drikke 19 500,- 32,50 %
Innvesteringer til båten 8 000,- 13,30 %
Vedlikehold av båt og utstyr 8 000,- 13,30 %
Inn- og utsjekkinger 6 000,- 10,00 %
Havne- og kanalavgifter 4 000,- 6,70 %
Drivstoff 4 000,- 6,70 %
Rødsprit 1 500,- 2,50 %
Medisiner 1 500,- 2,50 %
Porto og telefon 1 500,- 2,50 %
Diverse 6 000,- 10,00 %
Sum 60 000,- 100 %

Her er regnskapet for den første delen, de 5 månedene gjennom Europa fra Norge og ned til Gibraltar. Dette forbruket er blitt mye større enn forventet og skyldes:

1. En dyr reparasjon av lekkasje i dreneringsventilene.
2. Kanalveiene gjennom Europa istedenfor over Biscaya resulterte i et høyt bensinforbruk og mer havneavgifter.
3. Byttet ut vindgeneratoren til solcellepanel.

Ser eg bort fra disse årsakene har eg holdt budsjettet innenfor de rammer som eg hadde tenkt meg på forhånd.

Regnskap 5 mnd
Kopervik-Gibraltar
Forbruk
Fordeling
Differanse fra
budsjett
Mat og drikke6 920,-13%85%
Innvesteringer til båten13 351,-25%401%
Vedlikehold av båt og utstyr8 830,-17%265%
Inn- og utsjekkinger0,-0%0%
Havne- og kanalavgifter7 892,-15%474%
Drivstoff9 870,-19%592%
Rødsprit264,-1%42%
Medisiner0,-0%0%
Porto og telefon2 098,-4%336%
Diverse3 891,-7%156%
Sum53 116,-100%212%

Fra og med Gibraltar hadde eg med Vidar som mannskap og alle fellesutgiftene ble delt på 2. Hans utgifter er ikke tatt med i dette regnskapet. Disse utgiftene utgjør en stor del av kostnadene på turen, og uten denne hjelpen måtte budsjettet mitt vært satt høyere. Postene som utgjør fellesutgiftene er merket med *.

Regnskap 3 mnd
Gibraltar-Barbados
Forbruk
Fordeling
Differanse fra
budsjett
Mat og drikke4 252,-32%52%
Innvesteringer til båten*4 496,-34%135%
Vedlikehold av båt og utstyr*85,-1%3%
Inn- og utsjekkinger*0,-0%0%
Havne- og kanalavgifter*788,-6%47%
Drivstoff*212,-2%13%
Rødsprit*0,-0%0%
Medisiner0,-0%0%
Porto og telefon236,-2%38%
Diverse3 223,-24%129%
Sum13 292,-100%97%

Tilbake