Valkyrien
.

Disse bildene er tatt av Thor Magnar Thorsen for Radio 102.
Tilbake